Gasnon ยินดีต้อนรับ บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG มาตรฐาน ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

คู่มือการใช้งานรถยนต์หลังติดตั้งแก๊ส LPG 

 


  

   
 

 

           

 

1. อายุการใช้งานของอุปกรณ์แก็ส ระบบฉีดแก็สกล่อง ECUแก็ส ท่อน้ำร้อน ควรนำรถเข้าตรวจเช็ค ทุกๆ 10000ก.ม.เพื่อความปลอดภัยของท่าน

 

           

 

สายไฟเซนเซอร์ต่างๆ ของแก็ส มีอายุการใช้งานเท่าระบบน้ามันเดิมของรถ 

 

           

 

  1.2 ถังแก็สและวาวล์ มีอายุการใช้งาน 15-20ปี ส่วนหม้อต้มมีอายุการใช้งานประมาณ 

 

           

 

100.000 กิโลเมตร ส่วนกรองแก็ส มีอายุการใช้งาน40.000กิโลเมตรหรือ 2ปี 

 

           

 

  1.3 หัวเทียน ควรตรวจเช็ค  และเปลียนประมาณ1ปีครึ่ง หรือ2 ปี ต่อครั่ง 

 

           

 

การเช็คระบบรั่วซึม ควรเช็คตรวจ ปีละ1-2ครั่งที่อู่บริการ ส่วนระบบมิ๊กเซอร์ ควรปรับจูน 

           

 

ทุกๆ 6เดือน ส่วนระบบหัวฉีดควรปรับจูนทุกๆ 1ปี 

   

 

           

 

2. การดูแล รักษารถยต์และอุปกรณ์อื่นๆหลังติดตั้งแก็ส 

 

 

           

 

  2.1ควรเช็คตรวจตามระยะกำหนดปรกติของรถ รุ่นๆนั้น 

 

 

           

 

  2.2น้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ควรใช้น้ำสะอาด หรือควรผสมร่วมกับน้ายาหล่อเย็นก็ได้ 

           

 

  2.3น้ามันเครื่องใช้ตามปรกติแต่ควรใช้น้ามันเครื่องสงเคราะห์ 100%เพื่อประสิทธิภาพที่ดี 

           

 

  2.4กรองอากาศควรเน้นทำความสะอาดตามที่คู่มือรถกำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

 

           

 

  2.5ระดับน้ามันเบนซินควรมีอยู่ในถัง 1-2ขีดเพื่อ ไม่ควรเต็มน้ำมันเต็มถัง

   

 

*มีน้ามันสำรองกรณีแก็สหมด- ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ามัน-เพื่อป้องกันปั๊มจ่ายน้ามัน 

[ปั๊มติ๊ก] เสีย-จำเป็นต้องมีน้ามันไว้หล่อเย็นที่ตัวปั๊มเสมอ 

 

 

           

 

  2.6ควรสตาร์ทเครืองยนต์ด้วยน้ามันเสมอ เพื่อรักษาอุปกรณ์สาย ท่อน้ามันไม่ให้อุดตัน 

           

 

หรื่อแห้งกรอบ เนื่องจากความร้อน 

       

 

           

 

  2.7การดับเครื่องยนต์สำหรับแก็สระบบมิ๊กเซอร์ก่อนดับเครื่องยนต์ควรเปลี่ยนระบบการใช้น้า 

           

 

มันบ้างในบางวัน เพื่อให้น้ามันเข้าสู่ระบบต่างๆ เช่น หัวฉีดน้ามัน กระบอกสูบ ห้องเผ่าไหม้ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องจอดรถนานๆ

           

 

 

       

 


 
Online:  22
Visits:  16,777,220
Today:  4,446
PageView/Month:  42,409